Niniejszy Regulamin określa zasady stosowania kodów rabatowych w sklepie internetowym www.mpm.pl

I. Słowniczek pojęć używanych w Regulaminie:

Kod rabatowy - elektroniczny kod rabatowy w postaci kodu alfanumerycznego, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w sklepie internetowym www.mpm.pl  prowadzonym przez Sprzedawcę, w postaci zniżki kwotowej.
Sprzedawca - mpm wszelkie dane
Klient / Użytkownik - osoba, która otrzymuje od Sprzedawcy w ramach promocji organizowanej przez Sklep lub indywidualnego porozumienia ze Sprzedawcą Kod rabatowy w zamian za dokonanie określonej czynności, np. zrobienie zakupów na określoną wartość;
Towary - rzeczy oferowane do sprzedaży we wszystkich działach sklepu internetowego www.mpm.pl
Data ważności – data, do której można zrealizować kod rabatowy na stronie www.mpm.pl  i dokonać przy jego wykorzystaniu zakupu towarów;
Sklep - sklep internetowy www.mpm.pl  sprzedający za pośrednictwem Internetu towary znajdujące się w jego ofercie oraz prowadzący działalność pod adresem internetowym www.mpm.pl

II. Warunki ogólne.
1. Sprzedawca zobowiązuje się do przekazania Klientowi Kodu rabatowego, w ramach organizowanej promocji lub indywidualnego porozumienia z Klientem.
2. Kod rabatowy może być wykorzystany przy zakupie towarów nieobjętych innymi promocjami w sklepie internetowym www.mpm.pl
3. Kod rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości ani w części oraz nie może zostać zwrócony Sprzedawcy.
4. Kod rabatowy jest aktywny od momentu przekazania go Klientowi.
5. Ważność Kodu rabatowego będzie każdorazowo określana w chwili jego przekazania Klientowi.

III. Zasady przekazania i korzystania z Kodu rabatowego.


1. Udostępnienie Kodu rabatowego następuje w formie ulotki załączonej do przesyłki.
2. Skorzystanie z przesłanego Kodu rabatowego zależy od Klienta. Klient ma możliwość nieskorzystania z przekazanych  Kodów  rabatowych , w takiej sytuacji wystarczy nie wpisywać przekazanego Kodu rabatowego w koszyku podczas robienia zakupów w Sklepie.
3. Aby skorzystać z przekazanego przez Sprzedawcę Kodu rabatowego należy wpisać podany ciąg znaków w polu „kod rabatowy” podczas składania zamówienia na stronie Sklepu.
4. Wpisanie Kodu rabatowego w wymienionym w ust. 3 polu spowoduje obniżenie wartości zamawianych towarów o wartość kwotową przekazanego Klientowi Kodu rabatowego. Kod rabatowy można wykorzystać wyłącznie przy zakupie towarów nieobjętych innymi promocjami.
8. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji Kodu rabatowego w przypadku upływu jego terminu ważności. Tym samym Kod rabatowy wygasa wraz z upływem jego terminu ważności.

IV. Reklamacje i zwrot towarów.
Wszelkie reklamacje dotyczące wad towarów lub ich zwrotów przy zakupach z użyciem Kodu rabatowego będą rozpatrywane na warunkach ogólnych określonych w Regulaminie Sklepu.
V. Postanowienia końcowe.
1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, zamówienia są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia
2. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem www.mpm.pl
3. Regulamin obowiązuje od dnia 15.11.2013 

Loading...