Reklamacje

1. Jeżeli w trakcie użytkowania produktu Kupujący stwierdzi, że posiada on wady lub jest niezgodny z umową może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu, we wskazanych serwisach (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta) lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną wobec Sprzedawcy w ramach rękojmi.

2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do Sprzedawcy Kupujący powinien wypełnić formularz reklamacyjny  oraz odesłać starannie zabezpieczony na czas transportu produkt na adres Sprzedawcy: MPM agd S.A. Korpele 71, 12-100, Szczytno. Wraz z produktem należy przesłać oryginał dowodu zakupu oraz wypełnioną kartę gwarancyjną wraz z naklejką. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

3. Reklamacje związane z usługą on-line (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe produkty znajdujące się w koszyku) można składać podczas telefonicznego potwierdzenia zamówienia przez konsultanta, bądź poprzez formularz reklamacyjny odstępny na stronie Sklepu.

4. Uszkodzenia powstałe w czasie dostawy i transportu będą rozpatrywane tylko wtedy, gdy usterka zostanie odkryta w obecności pracownika firmy kurierskiej. W takim przypadku niezbędne jest spisanie protokołu szkody w obecności pracownika firmy kurierskiej. Po sporządzeniu protokołu należy niezwłocznie skontaktować się z obsługą Sklepu.

5. Wszelkie reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.

6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przez 2 lata od daty zakupu.

7. Obsługa Sklepu jest odpowiedzialna za zarządzanie procesem reklamacji (adres e-mail: skleponline@mpm.pl).

Formularz reklamacyjny 

Loading...