Projekty Unijne MPM

Informujemy, że MPM agd S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MPM AGD S.A poprzez wdrożenie strategii biznesowej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP, Poddziałanie 3.2.2 Modele biznesowe

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MPM AGD S.A poprzez wdrożenie strategii biznesowej 

Loading...